Pierwsza pomoc w 2 j Drukuj


zdjęcia

01. 03. 2017 r. w klasie 2 j zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła nauczycielka

edukacji wczesnoszkolnej Danuta Święcicka. Uczniowie nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która

tego potrzebuje oraz nauczyli się jak należy przeprowadzić rozmowę telefoniczną i wezwać pomoc do osoby

poszkodowanej w wypadku.