Menu strony

Rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła

Projekty i programy

Dokumenty

Dla rodziców

Rzecznik praw dziecka

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kategorie artykułów

Licznik odwiedzin

Odsłon : 1525321
Plan pracy Szkolnego Koła Caritas 2009/2010 PDF Drukuj
W naszej szkole działa Szkolne Koło Caritas poniżej plan pracy, Program oraz zdjęcia.


 

Hasło programu pt. ,,Dzieci ? dzieciom?

 

Priorytet - ,,Nasi bliscy, nasze dzieje i nasza pamięć?

 

1. Cel nadrzędny:

* przygotowanie uczniów do konstruktywnego udziału w życiu społecznym oraz do aktywnego reagowania na potrzeby społeczne.

 

2. Cele szczegółowe:

* niesienie pomocy wszystkim potrzebującym

* rozpoznawanie konkretnych problemów w najbliższym otoczeniu

* przygotowanie do bycia pożytecznym członkiem społeczeństwa

* przygotowanie do bycia człowiekiem, którego najważniejszymi cechami są: dobroć, poczucie odpowiedzialności, współczucie wobec cierpienia, pracowitość

 

IDEE SZKOLNEGO WOLONTARIATU

1. Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnym wartości moralnych, poprzez wychowywanie i uspołecznianie.

2. Wzbogacanie i urozmaicanie wychowawczej roli szkoły.

3. Wspieranie rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym.

4. Propagowanie autentycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.

 

ZALETY PROGRAMU

1. Motywuje i aktywizuje uczniów do pracy nad sobą.

2. Kształtuje pozytywne postawy wobec siebie i innych.

3. Pobudza do rozwijania własnych umiejętności i zdolności.

4. Przygotowuje do podejmowania właściwych wyborów.

5. Przyczynia się do integralnego rozwoju dziecka.

 

 

 

Program Szkolnego Koła Caritas

 

 

 1. Spotkanie organizacyjne z uczniami - przypomnienie regulaminu i bezpieczeństwa pracy pomocnika wolontariusza oraz zaplanowanie działań na cały rok szkolny.
 2. Spotkanie organizacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami w celu przedstawienia naszego programu w roku szkolnym 2009/2010.
 3. Poznajemy życie i zasługi ks. Władysława Demskiego .
 4. Wycieczka regionalna Sztum- Postolin - Nowa Wieś - Straszewo pt. - Poznajemy ciekawe okolice i ciekawych ludzi działających na naszym terenie.
 5. Warsztaty dla wolontariuszy w SOW w Uśnicach z noclegiem .
 6. Zbiórka słodyczy dla dzieci ze SOW w Uśnicach i przekazanie paczek przez naszych wolontariuszy na spotkaniu wigilijnym w Uśnicach.
 7. Wigilijne spotkanie integracyjne w leśniczówce w Karolewie z leśniczym (dokarmianie zwierząt, prelekcja przy paśniku , wspólne kolędowanie).
 8. Zbiórka odzieży dla naszych dzieci .
 9. Zbiórka słodyczy i spotkanie wielkanocne z dziećmi ze SOW w naszej szkole(w ramach godziny lekcyjnej w klasie nr 10)
 10. Udział pomocników wolontariuszy w Festiwalu dzieci niepełnosprawnych pt. -Śpiewaj sercem -(zorganizowanie publiczności z zainteresowanych uczniów naszej szkoły )
 11. Nadanie imienia ks. Władysława Demskiego Szkolnemu Kołu Caritas podczas uroczystości w Straszewie z okazji obchodów jego męczeńskiej śmierci ( dwudniowy wyjazd pomocników wolontariatu do SP w Straszewie).
 12. Podziękowanie sponsorom wspierającym działalność SKC (zaproszenie dzieci ze SOW w Uśnicach i SP w Straszewie do naszej szkoły na uroczystość z okazji 55 - lecia szkoły).
 13. Udział pomocników wolontariuszy w zawodach dzieci niepełnosprawnych.
 14. Wzajemna pomoc w odrabianiu lekcji ? współpraca ze świetlicą opiekuńczą i terapeutyczną w naszej szkole.