Menu strony

Rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła

Projekty i programy

Dokumenty

Dla rodziców

Rzecznik praw dziecka

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kategorie artykułów

Licznik odwiedzin

Odsłon : 1475347
NASZE ZABAWY W TEATR PDF Drukuj


Prezent od Dwójeczki

Grupa teatralna Dwójeczka zakończyła realizację innowacji pedagogicznej Nasze zabawy w teatr i zaprosiła na spektakl Czerwone Trzewiczki. Scenariusz sztuki oparty na baśni H. Ch. Andersena i piękną scenografię przygotowała pani Alicja Marcinkowska, reżyserem była pani Krystyna Bugowska - Marcinkowska. Tak o przedstawieniu Dwójeczki napisała pani Marlena Nowosielska: Czegokolwiek się nie napisze, to na pewno nie będzie to... Czegokolwiek się nie powie i tak nie wyrazi się wszystkiego... Czegokolwiek się nie zobaczy na zdjęciach, zapewne nie odda się tego, co było na żywo... A było CUDOWNIE! Dzięki przepięknej scenografii od samego początku poczuliśmy się tak, jakbyśmy byli w urokliwym Sztumie niespiesznie przygotowującym się do świąt. Zegar na rynku, zakład szewski, księgarnia i sklep z 1000 drobiazgów- skądś to znamy... A przechodnie dyskutujący żywo na temat świątecznego wydania "Dziennika Bałtyckiego"- to też jakieś znajome... W tym sztumskim klimacie młodzi aktorzy odnaleźli się rewelacyjnie. Z ogromną swobodą brylowali w scenkach i kolędach. Barwnie ubrani prezentowali się jakby żywcem wyjęci z dawnej epoki, w której nikt tak bardzo się jeszcze nie spieszył i miał czas, aby dobro odkryć w drugim człowieku i podarować mu niezwykły dar - magię Bożego Narodzenia. Tym razem to my zostaliśmy obdarowani :-) Kochana "Dwójeczko", z całego serca dziękujemy za ten wspaniały świąteczny prezent - emocje, wzruszenia i za magię, która unosiła się na widowni od pierwszego do ostatniego aktu i która nadal trwa...

link do albumuOPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

NASZE ZABAWY W TEATR


LINK DO ALBUMU

Innowacja pedagogiczna Nasze zabawy w teatr  jest realizowana od grudnia 2015r. Głównym celem innowacji jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukację teatralną. W zajęciach z wielkim zaangażowaniem uczestniczą chętni uczniowie z klasy IIe, IId . Przedstawienie  ?Bajkowy pociąg?, zostało wystawione podczas uroczystości pasowania na czytelników, uczniów klas pierwszych oraz obejrzały je przedszkolaki i zaproszeni rodzice w Dniu Otwartym w naszej szkole. Występ uczniów bardzo podobał się przedszkolakom, które żywo reagowały na występy kolejnych postaci ze znanych bajek.  Dzieci  samodzielnie wykonały elementy scenografii i rekwizyty.  Po pierwszym sukcesie młodzi aktorzy przygotowywali przedstawienie pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Scenariusz bajki był już trudniejszy i wymagał większego nakładu pracy i ćwiczeń. Wielotygodniowe próby czytania tekstu, nauka na pamięć ról i piosenek przyniosły oczekiwane efekty. Spektakl  poprzedziło przygotowanie plakatów teatralnych, szycie nowych strojów oraz scenografii. Premiera odbyła się 23 czerwca na scenie Kino-Teatru. Wypełniona widownia była zachwycona przygodami Śnieżki i krasnoludków. Młodzi aktorzy zaprosili członków swoich rodzin na występ. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Kolejne przedstawienia tej sztuki dla klas1 i 3 oraz przedszkolaków odbyły się we wrześniu.  W ramach realizacji priorytetu wychowawczego Moja szkoła, grupa teatralna zaprosiła władze miasta, dyrekcję szkoły. Uczniowie samodzielnie przygotowali zaproszenia na spektakle. Spektakl miał profesjonalnie dopracowane nagłośnienie i oświetlenie sceny, dzięki współpracy z SCK. Po raz kolejny występ okazał się wielkim sukcesem.
WSTĘP

Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizuje uczniów, dostarczy szeregu sytuacji do wypowiadania się dziecku w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu. Nauczy kultury słowa i współpracy w grupie. Celem programu jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości.
Myślę, że zajęcia te staną się dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

I. TYP INNOWACJI: programowo-metodyczna

II. AUTOR INNOWACJI: Krystyna Bugowska-Marcinkowska

III. CELE:

- główny :Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukację teatralną.

- szczegółowe

 • Stymulowanie aktywności pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Kształtowanie i wzbogacanie osobowości dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, doskonalenie dykcji. Uwrażliwienie na piękno i kulturę słowa.
 • Integracja zespołu  i zacieśnianie więzi koleżeńskich, tworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.
 • Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
 • Rozwijanie uzdolnień aktorskich, muzycznych, plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych.
 • Przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej.
 • Pobudzanie do działań artystycznych,  umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w wystąpieniach teatralnych.
 • Kształcenie pamięci mechanicznej i logicznej.
 • Budzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wspólne tworzenie własnych przestawień.
 • Poznanie  sposobów posługiwania się gestem i mimiką.

? Dziecko będzie odpowiedzialne za wyniki pracy całego zespołu,

zdobędzie nowe doświadczenia.

? Uczeń będzie odbiorcą i odtwórcą sztuki teatralnej ? rozwinie swoje

zainteresowania teatrem.

? Nauczy się pokonywać własny lęk, wstyd, nieśmiałość, niepewność.

IV    REALIZATORZY INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas IIe i  IId  Szkoły Podstawowej w Sztumie.

Termin realizacji: od grudnia 2015r. do listopada 2016r. (r. szk. 2015/16, 2016/17)

Realizacja programu odbywać się  na zajęciach pozalekcyjnych -koło teatralne ? 1 godz. tygodniowo  będzie realizowany w czasie zajęć pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 KN).  Udział w zajęciach jest dobrowolny. Program jest spójny z postawą programową kształcenia ogólnego, w której zapisano, iż uczeń w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych powinien:
a) uczestniczyć w zabawie teatralnej, ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
b) rozumieć umowne znaczenie rekwizytu i umieć posłużyć się nim w odgrywanej scence,
c) odtwarzać z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.
Wszystkie te treści zostały zawarte w proponowanej innowacji pedagogicznej.

Metody:

- wykorzystywane w działaniach teatralnych:

- swobodna rozmowa,

- słuchanie utworów literackich, oglądanie przedstawień, koncertów

- nauka tekstów, czytanie z podziałem na role

- opowiadanie,

- obserwacja,

- drama,

- pantomima,

- pedagogika zabawy,

- gry i zabawy integracyjne,

- aktywność ruchowa,

- praktyczne działanie

Formy:

grupowa, zespołowa, indywidualna, warsztatowa.

Przewidywane efekty:

Uczeń:

potrafi współdziałać w grupie,

rozwija swoje zainteresowania czytelnicze i teatralne,

zna słownictwo związane z teatrem,

potrafi poprawnie wypowiadać się, czytać z podziałem na role, recytować,

umie wypowiadać się poprzez ruch, mimikę i gest, panuje nad swoimi emocjami,

zaspokaja potrzebę uznania i poczucia własnej wartości,

radzi sobie z tremą,

potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawień,

potrafi wyrazić własną opinię na temat oglądanego spektaklu.

V. EWALUACJA

Ewaluacja dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci, ich postępów na zajęciach i podczas przedstawień.

Głównym zadaniem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i cele programu zostały osiągnięte i czy program może być kontynuowany.

W celu zebrania danych wykorzystam: obserwacje, zapisy w dzienniku, wytwory pracy uczniów. Istotnym elementem ewaluacji będą wrażenia i opinie rodziców, dziadków i innych obserwatorów.

Ciekawą formą ewaluacji jest premiera przestawienia - uznanie widowni jest najlepszą oceną wysiłku za trud włożony w przygotowanie inscenizacji.

VI. KOSZTY INNOWACJI

Wdrożenie innowacji nie wymaga nakładu dodatkowych środków finansowych.

W trakcie realizacji będę korzystać  z pomocy rodziców, dziadków, rodzeństwa  angażując ich w prace społeczne (przygotowywanie strojów, elementów dekoracji).