Mikołajkowe zmagania matematyczne 4 grudnia 2009 Drukuj

 

REGULAMIN SZKOLNEGO MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Mikołajkowe zmagania matematyczne 4 grudnia 2009 r.

 

I. CELE KONKURSU:
- popularyzacja matematyki wśród uczniów
- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
- budzenie nawyku współzawodnictwa

II. ZASADY KONKURSU

1. Każda klasa wybiera 3-osobową drużynę i podaje jej skład nauczycielowi matematyki do dnia 1 grudnia 2008.

2. Konkurs organizowany będzie w kategoriach:

- klasy IV

- klasy V

- klasy VI

3. Każda drużyna wybiera lidera, który kieruje pracą zespołu i udziela odpowiedzi.

4. Kategorie konkursowe:

- Prawda-fałsz

- Wybierz właściwą odpowiedź

- Oblicz i podaj wynik

- Rebusy matematyczne

- Rymowanki matematyczne

- Łamigłówki liczbowe

5. Drużynę obowiązuje strój mikołajkowy.

6. Klasa przygotowuje transparenty dopingujące swoich klasowych matematyków.

III. TEMATYKA KONKURSU

1. Materiał obejmujący poziom danej klasy

2. Ciekawostki z życia sławnych matematyków:Archimedes, Arystoteles, Pitagoras, Tales, Euklides

3. Ciekawostki matematyczne

4. Łamigłówki matematyczne