Menu strony

Rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła

Projekty i programy

Dokumenty

Dla rodziców

Rzecznik praw dziecka

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kategorie artykułów

Licznik odwiedzin

Odsłon : 1475298
Innowacje pedagogiczne
Czy potrafisz się dziwić? PDF Drukuj

"Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej"

realizowanej w kl. II b od 1 lutego 2017 do 1 czerwca 2018r.

 

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest niezmiernie ciekawe świata, który je otacza. Zastanawia się, poszukuje, stara się zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie, dlatego tak ważny jest wówczas bezpośredni kontakt z naturą oraz rzetelna wiedza przekazana na interesujące go tematy. Tematyka innowacji "Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej" ma na celu rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka oraz kształtowanie jego pozytywnego stosunku do nauki. Zgodnie z podstawą programową dla pierwszego etapu kształcenia, innowacja dąży do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata oraz rozwijania naukowego myślenia. Poruszane w problemowy sposób kolejne zagadnienia innowacji rozwiązywane będą poprzez działania praktyczne z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się. W trakcie realizacji zastosowane zostaną następujące metody:

  • badawcze- eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z obliczeniem,
  • ćwiczeniowe- wykonywanie i analizowanie rysunków, schematów,
  • obserwacyjne- obserwacja okazów naturalnych przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawisk fizycznych,
  • słowne- pogadanka, prezentacja zgromadzonego materiału.

 

Innowacja pedagogiczna pt."Czy potrafisz się dziwić?-  ciekawi świata wiedzą więcej" skierowana jest do uczniów klasy II B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Przewiduje się czas realizacji innowacji od 1 lutego 2017r. do 1 czerwca 2018r. Zadania i cele innowacji realizowane będą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

 

Źródłem informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków będzie systematyczna obserwacja uczniów, zamieszczanie bieżących informacji w zakładce na stronie internetowej szkoły, rozmowy z uczniami, u których zauważono duże zaangażowanie w realizację innowacji, ankieta skierowana do uczniów, wytwory uczniów. Wyniki ewaluacji innowacji pedagogicznej zostaną opracowane w czerwcu i opublikowane na stronie szkoły oraz omówione i przedstawione w formie prezentacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Grażyna Michalik

 

 

szczegółowy opis innowacji:   Innowacja "Czy potrafisz się dziwić ? - ciekawi świata wiedzą więcej."

 
Realizacja innowacji pedagogicznej - Caritas PDF Drukuj

Realizacja innowacji pedagogicznej

pt. "Szanujcie, kochajcie i wspomagajcie starszych ludzi,

gdyż oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak oni".

Więcej…
 
Ogólnopolska kampania Pola Nadziei PDF Drukuj

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas im. bł. ks. Władysława Demskiego pod opieką Barbary Małyskiej brali udział w ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei". Celem kampanii było zbieranie funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych   przebywających w domu.

Więcej…
 
Innowacja pedagogiczna PDF Drukuj

Spotkanie uczestników projektu innowacji pedagogicznej pt. "Szanujcie, kochajcie i wspomagajcie starszych ludzi, gdyż oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak oni".

Więcej…
 
Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej PDF Drukuj

Innowacja pedagogiczna Caritas - prezentacja

Rajd pieszy do Postolina w ramach innowacji pedagogicznej

Sprawozdanie z działalności szkolnego koła  Caritas  prowadzonego przez  Barbarę Małyska

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

 
Rajd SOSW 2015 PDF Drukuj

W czwartek 15.01.2015r. odbył się integracyjny zimowy rajd wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas wraz z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Uśnicach w ramach innowacji pedagogicznej.

Więcej…
 
Innowacja pedagogiczna-wigilia SOSW PDF Drukuj

Wśród naszej społeczności szkolnej przeprowadzono zbiórkę- słodyczy, zabawek, książek,  gier planszowych, które zostały przekazane dla dzieci ze SOSW w Uśnicach podczas spotkania wigilijnego 19.12.2014r. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w ramach innowacji pedagogicznej wraz z Komitetem Rodzicielskim  SOSW w Uśnicach  przygotowali  niespodziankę.  Na spotkanie wigilijne przybył  Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami  w celu przekazania dla dzieci paczek .Wolontariusze wracali  do domu pełni  nowych  doświadczeń  i w  radosnej atmosferze.

 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 2