Menu strony

Rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła

Projekty i programy

Dokumenty

Dla rodziców

Rzecznik praw dziecka

Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kategorie artykułów

Licznik odwiedzin

Odsłon : 1475351
Historia Szkoły PDF Drukuj

Historia Szkoły


1955-2008

 • 1955 rok - utworzono Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie. Kierownikiem i dyrektorem szkoły został Zdzisław Catewicz.
 • 17 listopada 1967 roku nadano szkole imię Maksymiliana Golisza- w okresie międzywojennym sekretarza Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego i współzałożyciela polskich szkół na Powiślu.
 • 1970 rok - po pożarze dobudowano jeszcze jedno piętro - przybyły nowe pracownie.
 • 1985 rok - zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Zdzisław Catewicz odchodzi na emeryturę po 30 latach pełnienia funkcji dyrektora.
 • W latach 1985 -1992 dyrektorem szkoły jest Zbigniew Zwolenkiewicz.
 • 1992 rok - przyznano szkole budynek po byłym Komitecie PZPR, odtąd nazywany "Filówką", gdzie przeniesiono klasy I-III w ramach likwidowania zmianowości w nauczaniu.
 • Od 1992 roku w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Bielecka.
 • 1993 rok - uruchomienie pierwszej w gminie świetlicy socjoterapeutycznej i przyznanie etatu pedagoga szkolnego - to ważne akcenty w rozwoju szkoły.
 • 1995 rok - uroczyste obchody 40. rocznicy utworzenia szkoły. W uroczystości wzięli udział uczący przez te lata nauczyciele.
 • 1996 rok - uruchomienie pracowni komputerowej - jednej z pierwszych w szkołach podstawowych regionu.
 • 1999 rok - w wyniku reformy oświatowej placówka zostaje jedyną szkołą podstawową w Sztumie.
 • 2000 rok - festyn uświetnił 45 rocznicę istnienia szkoły.
 • 2002 rok - po 10 latach uczniowie klas I-III opuścili "Filówkę", w której obecnie mieści się Starostwo Powiatowe.
 • 2002 rok - decyzją władz samorządowych powiększono obiekt szkolny adaptując budynek po byłym MDK-a i dobudowując "łącznik".
 • 2004 rok - szkoła otrzymała nową pracownię komputerową w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Sportu - "Pracownia komputerowa w szkole podstawowej" (10 komputerów z oprogramowaniem, laptop, rzutnik, skaner, drukarka laserowa).
 • 2004 rok - powstaje lokalna sieć komputerowa dostępem do Internetu, łącząca dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego.
 • 2005 rok - obchody pięćdziesiątej rocznicy istnienia szkoły nasunęły pomysł utworzenia Izby Tradycji, która ma stać się inspiracją do archiwizowania zbiorów związanych z funkcjonowaniem szkoły i jej absolwentów.
 • 2008 rok - Szkoła otrzymała trzecią pracownię komputerową w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Sportu "Pracownia komputerowa w szkole podstawowej" (10 komputerów z oprogramowaniem, laptop, rzutnik, skaner, drukarka laserowa).
2009
 • 2009 rok -   placówka po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej usportowionej szkoły województwa pomorskiego.
 • 2009 rok - 1 września w szkole odbyła się wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2009/10 w województwie pomorskim.
 • 2009 rok - powstało Szkolne Koło Caritas  skupiające dzieci na wolontariackiej pracy z niepełnosprawnymi rówieśnikami oraz osobami starszymi i chorymi.
 • 2009 rok - nauczyciele, rodzice oraz sympatycy szkoły powołali Stowarzyszenie Szansa, którego celem jest wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z problemami w nauce oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji narodowej małej i wielkiej ojczyzny.
2010
 • 2010 - obchody 55 rocznicy istnienia szkoły.
 • 2010 rok - Stowarzyszenie Szansa zrealizowała projekt "Z przeszłością w przyszłość - historia i folklor Powiśla" - finansowany przez UMiG w Sztumie.
 • 2010 rok - 21 maja szkole nadany został sztandar ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Stowarzyszenie Szansa. Proporzec został poświęcony w kościele św. Anny w Sztumie.
 • 2010 rok - Socrates - Comenius - uczniowie i nauczyciele realizują kolejną edycję programu Uczenie się przez całe życie.
 • 2010 rok - nadanie imienia bł. Ks. Władysława Demskiego Szkolnemu Kołu Caritas.
 • 2010 rok - dzięki projektowi  Radosna szkoła  w placówce pojawiły się  nowe miejsca zabaw i ciekawe pomoce dydaktyczne dla klas I-III.
2011
 • 2011 rok - działalność rozpoczyna Klub Gier Planszowych "Pionkolandia".
 • 2011 rok - Sławomir Wiechowski zostaje pomorskim wychowawcą roku.
 • 2011 rok rozpoczęcie realizacji projektu Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2011 rok - towarzyszenie Szansa  wspólnie ze Sztumskim Towarzystwem Oświatowym realizuje w ramach operacji "Jestem z Powiśla - edukacja regionalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Sztum" przeprowadziła projekt Gmina Sztum okiem młodego artysty.
 • 2011 rok - SK Caritas przeprowadza projekt "Być jak Zawisza Czarny".
2012
 • 2012 rok - w wyniku konkursu p. Agnieszka Bogucka objęła  funkcję dyrektora szkoły.
 • 2012 rok - jako partner merytoryczny szkoła brała udział w realizacji projektu "Jestem cząstką przyrody i o nią dbam- zajecia przyrodniczo- ekologiczne z terenu Miasta i Gminy Sztum w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich".
 • 2012 rok - realizacja projektu Równy Start w przyszłość- programy rozwojowe szkół obejmujące zajecia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany ze środków UE i MiG Dzierzgoń.
 • 2012 rok - Maksymilianki - Dni Patrona Szkoły  zyskały nową nazwę.
2013
 • 2013 rok - Stowarzyszenie Szansa, i Szkolne Koło Caritas i Pionkolandia  zrealizowały kolejne projekty: Śladami legend sztumskich, Śladami ludzi spod znaku Rodła oraz Rozwój, "Zmiana - satysfakcja - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych".
 • 2013 rok - Placówka uzyskała tytuł finalisty konkursu MEN pt. Mam 6 lat.
 • 2013 rok - szkoła po raz trzeci uzyskała tytul najbardziej usportowionej szkoły w województwie.
2014
 • 2014 rok - Pionkolandia przy wsparciu Pomorskiej Organizacji Turystycznej i stowarzyszenia Szansa z realizowała  projekt "Edukacja na planszy- odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy".
 • 2014 rok - spotkanie dzieci i młodzieży z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.
 • 2014 rok - pierwsza innowacja pedagogiczna Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę.
 • 2014 rok - szkołę uhonorowano MIEDZYNARODOWĄ ZIELONĄ FLAGĄ  za udział w programie Eco-Schools,
 • 2014 rok - Stowarzyszenie Szansa zrealizowała projekt "Nie świeci garnki lepią - ginące zawody - podtrzymywanie i rozwój wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci finansowany przez UMiG w Sztumie".
 • 2014  rok - projekt pt. Sztumska Akademia umiejetności - programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany przez UE w ramach Funduszu Społecznego Człowiek- najlepesza inwestycja zrealizowany w roku szkolnym 2014/15 zaangażował niemal cała społeczność szkolną- 128 grup zadaniowych.
2015
 • 2015 rok - reorganizacja Łącznika przygotowująca szkołę na stworzenie dogodnych warunków nauki uczniom, w tym licznym sześciolatkom,
 • 2015 rok - Klub Gier Planszowych Pionkolandia podjął realizację Programu profilaktycznego promujacego zdrowy styl życia pt. "Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży".
 • 2015 rok - rajd pracowników i sympatyków szkoły inaugurujący obchody 60-lecia szkoły.
 • 2015 rok - naukę w nowym roku szkolnym rozpoczyna ponad 830 uczniów.
 • 2015 rok - obchody 60-lecia szkoły. Zasadzenie dębu pamięci.