Erasmus+ podsumowanie Drukuj

a

W latach 2014/2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie realizowany był projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pod hasłem ?Technologia dla życia?.  Koordynatorem projektu w polskiej szkole był nauczyciel języka angielskiego Katarzyna Affek oraz nauczyciele: Maria Wiśniewska i Justyna Affek.

W projekcie zaangażowanych było 6 szkół z różnych krajów europejskich: szkoła z Włoch (Sycylii) - Syracusa, Szwecji - Nybro, Słowacji - Filakovo, Turcji ? Kapakli, Grecji ? Patras oraz nasza - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie. Celem projektu było uświadomienie uczniom bardzo ważnej roli technologii w naszym codziennym życiu i otaczającym nas świecie. Poruszano tematy nauki i technologii: w gospodarstwie domowym, w mediach, w komunikacji, w transporcie, w rozrywce. Innym celem było poszukiwanie nowych metod nauczania i uczenia się w celu wzbogacenia wiedzy uczniów w dziedzinach  nauki i technologii. Uczniowie uczestniczący w projekcie nabierali pewności siebie w kontaktach z nowoczesną technologią oraz doskonalili umiejętności komunikacyjne i społeczne. Udział szkoły w projekcie przyczynił się do poprawy pedagogicznych kompetencji zaangażowanych nauczycieli. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli opracowywali magazyn ?Techmates? na temat nowoczesnej technologii, wykonywali prototypy pojazdów, tworzyli różnorodne konstrukcje, wyjeżdżali na wycieczki, min. do Centrum nauki Experyment w Gdyni czy na wystawę interaktywną do Torunia. W ramach współpracy odbyły się międzynarodowe spotkania szkół zaangażowanych w projekt w celu omówienia wykonanych zadań, zaplanowanie kolejnych  działań, dzielenie się pomysłami i opiniami. W maju odbyło się ostatnie podsumowujące projekt spotkanie w greckiej szkole Dimotiko Scholeio w miejscowości Patras. Nauczyciele wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z realizacji dwuletniej pracy programu Erasmus+. Gospodarze szkoły w Grecji pokazali uczestnikom klasy, ich wyposażenie, różne zajęcia z dziećmi oraz wspaniałe występy w wykonaniu swoich uczniów.